Notícies i comunicats

22/12/2016

L'equilibri entre els grans projectes de ciutat i les millores en la vida quotidiana de la ciutadania, claus del pressupost per al 2017 de l'Ajuntament de Girona

Algunes de les principals inversions per a l'any vinent es destinaran a l'edifici del Cinema Modern, al pont del Dimoni i a la marquesina de l'estació de trens.

Font: Ajuntament de Girona

La tinenta d’alcaldia i regidora d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas, ha presentat aquesta tarda el pressupost del consistori per a l’any 2017, que s’ha elaborat tenint en compte l’equilibri entre els grans projectes de ciutat i les millores en la vida quotidiana de la ciutadania. 

El pressupost del 2017 serà de 109.069.037’20 euros, un 1’6% més que el pressupost de l’exercici passat (107.142.532’95 euros). La regidora ha explicat que “són uns pressupostos que mantenen la línia del que hem seguit des que vam entrar a governar el 2011: no apugem ni impostos ni taxes, continuem millorant la gestió dels recursos públics i aconseguim mantenir la inversió malgrat l’increment de despeses en altres àmbits”. “L’augment del pressupost malgrat la contenció en les ordenances fiscals es deu a l’augment de l’activitat econòmica i a l’eficiència en la gestió de l’administració, una eficiència que ha permès un estalvi corrent de 784.000 euros i que podem veure en una triple aposta: política fiscal de contenció, cobertura de les necessitats de la gent que més ha rebut l’impacte de la crisi i incentivar sectors productius que han permès una dinamització econòmica”, ha subratllat Planas. 

Pel que fa als grans projectes de ciutat, cal destacar que l’any 2017 serà l’any del Modern, al qual es destinaran 127.000 euros que s’han de sumar als 700.000 euros que es van reservar del pressupost del 2016. La marquesina de l’estació de trens (a la qual es destinaran 61.000 euros l’any vinent, que se sumen als 325.000 d’aquest any), el pont del Dimoni (amb una partida de 420.000 euros), el projecte i la col·lecció del nou Museu d’Art Modern i Contemporani de la ciutat (amb una inversió prevista per al 2017 de 700.000 euros) o el cobriment de les pistes escolars, amb una destinació pressupostària de 620.355 euros el 2017, són les altres grans inversions previstes per a l’any vinent. 

L’altre bloc de la inversió municipal per al 2017 se centrarà en la vida quotidiana de la ciutadania gironina. Augmenten les partides destinades a realitzar millores a escoles i equipaments esportius, s’incrementa en 20.000 euros la partida destinada al Pla d’enllumenat (que ha estat possible, en gran part, per la reinversió de l’estalvi aconseguit amb el canvi a il·luminació amb tecnologia LED), creix el pressupost per al pla d’asfalts i voreres i es porten a terme actuacions urbanístiques i de mobilitat destacades a banda de l’import destinat a pressupostos participats, que es manté aquest any vinent el 1.200.000 euros. Entre aquestes actuacions hi haurà les obres a la cruïlla de l’accés sud de la ciutat, al barri de Palau, amb una inversió de 240.000 euros; la creació de nous aparcaments dissuasius, amb 75.000 euros reservats, o la construcció del carril bici que connectarà entre la plaça de Salt i Vilablareix, amb una partida de 192.000 euros.

 

A banda de les inversions (que sumen un total de 6.784.560 euros), cal destacar també l’augment del capítol 1, destinat a personal, en el qual s’incorporaran, per exemple, una patrulla de dues noves persones que tindrà finalitats ambientals, o l’increment en el capítol 2, de despeses corrents, motivat sobretot per la creació de nous programes i projectes (com l’oficina d’eficiència energètica o l’actualització informàtica). 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)