Notícies i comunicats

28/02/2017

Es dupliquen els casos d'alumnes que tornen al centre escolar gràcies al protocol de la Comissió d'Absentisme de Girona

El curs 2015-2016 un total 10 menors van tornar a l'escola o van redreçar la seva situació gràcies a un pla d'adaptació a mida, mentre que l'any anterior havien estat 5. La ciutat és pionera a Catalunya en l'activació del procediment de sanció administrativa per casos d'absentisme escolar.

Font: Ajuntament de Girona

El curs 2015-2016 es van duplicar el nombre d’alumnes que van tornar al centre escolar després d’haver-lo abandonat o que van redreçar la seva situació gràcies a un pla d’adaptació a mida després que el seu cas es tractés a la Comissió d’Absentisme de Girona. Així, es va passar dels 5 alumnes absentistes que van tornar al centre durant el curs 2014-2015 als 10 que ho van fer el curs passat. 

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs, van presentar ahir a la tarda un balanç de l’actuació de la Comissió d’Absentisme de la ciutat des del curs 2010-2011, moment en què va entrar en funcionament el protocol d’absentisme, fins al curs passat. 

“La finalitat és garantir el dret fonamental dels infants i els joves de Girona a una escolarització completa, perquè creiem en la igualtat d’oportunitats de totes les persones i aquesta igualtat comença amb l’escolarització”, va subratllar l’alcaldessa de la ciutat, que també va remarcar que l’objectiu és “l’absentisme zero” o, almenys, “que es produeixi una detecció precoç per poder actuar”. 

El protocol d’absentisme és l’eina que té la ciutat per detectar i resoldre els casos més greus d’absentisme escolar i està acordat per l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Fiscalia. El treball de la Comissió se centra sobretot a detectar els casos d’absentisme regular i crònic de manera precoç per poder posar en marxa els circuits que permetin retornar aquest alumne a l’escola abans que faci els 16 anys. L’absentisme regular inclou els alumnes que falten a classe entre 6 i 15 dies al mes, mentre que l’absentisme crònic inclou els que falten entre 16 i 20 dies cada mes. 

La Comissió d’Absentisme de Girona va seguir 80 casos durant el curs 2015-2016, 46 dels quals eren nous respecte el curs anterior. Cal destacar que hi va haver un augment significatiu de casos que es van tractar a la Comissió respecte el 2014-2015 (39), ja que van incrementar les derivacions a la Comissió per part dels centres escolars fruit d’una major coordinació entre serveis i administracions. Aquests 80 casos representen al voltant d’un 1% del total dels escolars de la ciutat. 

“Gràcies al protocol i a la feina de la Comissió, s’han pogut derivar casos que fins ara eren latents i ocults. A més, ara els centres tenen un referent en aquest àmbit a la ciutat. Es tracta no només de sumar sinó de multiplicar els esforços”, va remarcar la regidora Isabel Muradàs, que va assenyalar que a la Comissió es fa “sobretot treball preventiu”. 

Dues sancions administratives i vuit derivacions a la Fiscalia

Girona, a través de la Comissió, és pionera a Catalunya pel que fa l’activació del procediment de sanció administrativa pels casos greus d’absentisme. El primer any de posada en marxa d’aquest procés, el curs 2015-2016, es van derivar dos casos a la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA). Un cas es va resoldre aquest mes de gener amb una falta lleu i una sanció de 600 euros per una jove de 15 anys absentista total des de 1r d’ESO. El segon cas està pendent de resolució definitiva, ja que la família va presentar al·legacions. 

Aquest curs 2016-2017 la Comissió presentarà tres casos més pel procediment de sanció de la DGAIA i està estudiant presentar-ne quatre més. A més, la Comissió ha derivat un total de vuit casos a Fiscalia entre els cursos 2011-2012 i 2015-2016. Dels vuit casos, només un -el cas d’un alumne que cursava 5è de primària- ha prosperat i està pendent de judici. 

El dispositiu policial conjunt permet localitzar 14 joves absentistes 

També des del curs 2015-2016 està en funcionament un dispositiu d’intervenció en l’espai públic coordinat entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de vetllar per la plena escolarització dels joves i els infants. El curs passat es van detectar 12 joves absentistes a través d’aquesta iniciativa i aquest curs se n’han localitzat dos. 

La Comissió d’Absentisme de Girona està formada per l’alcaldessa de Girona; la regidora d’Educació; la regidora de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat; la regidora de Joventut; el director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Girona; el director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a Girona; la directora dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a Girona; les unitats EAP i Inspecció dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona; tècnics del Servei Municipal d’Educació, la Policia Municipal i Serveis Socials de l’Ajuntament; Mossos d’Esquadra, i representants de la direcció de centres públics i privats d’educació infantil, primària i secundària de la ciutat. També es compta amb la col·laboració de la Fiscalia de Girona. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)