Notícies i comunicats

01/06/2018

Girona Emprèn ha contribuït a la creació de 728 empreses a la ciutat en 10 anys

Durant la primera dècada de posada en funcionament d'aquest servei municipal, s'han rebut 2.800 propostes empresarials i s'han atès 9.000 persones. L'índex de supervivència empresarial als 5 anys és de més del 50% i s'han generat un miler de llocs de treball directes.

El servei municipal de suport i foment a la creació d’empreses de l’Ajuntament de Girona, Girona Emprèn, ha contribuït a la creació de 728 empreses a la ciutat durant els seus primers deu anys de vida. El servei, instaurat el 2008 i que forma part de l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, celebra aquest any la primera dècada.

A banda de les desenes d’empreses creades, des del servei s’ha analitzat l’índex de supervivència d’aquestes empreses després dels primers 5 anys i s’ha constatat que el 56% de les companyies constituïdes amb assessorament de Girona Emprèn han perviscut durant aquest període. A més, les més de 700 empreses creades han generat un total de 949 llocs de treball directes.

“Tots aquests resultats demostren l’èxit de les iniciatives que hem portat a terme apostant, per un costat, per protegir les persones més fràgils i vulnerables fent polítiques actives d’ocupació i, per l’altre, per generar ocupació i crear nous llocs de treball. Nosaltres creiem que les empreses són una pota fonamental de la dinamització econòmica dels territoris”, ha ressaltat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha agraït “el treball fet per l’equip durant aquests deu anys, sobretot per la feina feta en els moments de crisi viscuts els últims anys”.

A més del nombre d’empreses creades, cal destacar que durant els primers deu anys de posada en funcionament de Girona Emprèn s’han rebut 2.804 propostes empresarials i s’han atès 8.722 persones. També s’han format 2.108 persones en gestió i capacitació empresarial i s’ha arribat als més joves a través de xerrades i tallers de foment de l’emprenedoria en els quals han participat 2.258 estudiants.

Per analitzar el perfil de les empreses creades i de les persones emprenedores que s’adrecen al servei, s’han detallat els resultats referents al 2017. Durant l’any passat, el servei Girona Emprèn va ajudar a crear 102 empreses, fet que ha suposat generar de forma directa de 131 llocs de treball. D’aquestes empreses, la forma jurídica predominant és la d’empresari individual (83%), seguida de la societat limitada (13%). L’activitat econòmica predominant és la del sector serveis (97% del total), que es divideix en serveis a les persones (46%), serveis a les empreses (27%), comerç al detall (22%) i hostaleria (5%).

Pel que fa al perfil de les persones emprenedores, cal assenyalar que el 60% estava treballant, el 60% eren ciutadans o ciutadanes de Girona, el 51% eren dones, el 71% tenien estudis mitjans o superiors i el 45% tenien entre 26 i 35 anys (els seguien les franges d’edat dels 36 als 45 anys -26%- i dels 46 als 55 -16.52%-). A trets generals, el gruix principal de persones que creen empreses té entre 26 i 45 anys. Així i tot, d’ençà del 2013 el percentatge dels més joves amb edats entre 18-25 anys ha anat incrementant passant del 4% (2013) al 9,5% (2017).

Girona Emprèn és el servei municipal de l’Ajuntament de Girona a disposició d’aquelles persones que volen crear una empresa o el seu propi lloc de treball mitjançant un projecte d’ autoocupació. Des del servei es duen a terme diversos programes, com el Programa Integral de Suport a les Persones Emprenedores, el Programa Aixequem Persianes, el Programa d’Emprenedoria per a l’Economia Social i Solidària o l’Experiència LabGi!. Girona Emprèn forma part de la Xarxa Emprèn del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. El servei està molt ben valorat (9,8 sobre 10) per part dels seus usuaris i usuàries.

Acte d’aniversari el 15 de novembre

Per commemorar la primera dècada de posada en funcionament del Girona Emprèn, s’ha organitzat un acte d’aniversari per al proper 15 de novembre. Durant la jornada, es posarà en valor les persones emprenedores i les empreses que s’han creat durant aquests primers deu anys i es comptarà amb una conferència inaugural i una taula rodona relacionades amb el món de l’emprenedoria.

En el marc de l’acte, es farà una mostra d’emprenedoria del desè aniversari de Girona Emprèn que consistirà en una exposició efímera amb diversos elements per visibilitzar les empreses creades durant aquests 10 anys.  

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)