Notícies i comunicats

01/12/2016

Dia Mundial de la Sida 2016

Aixequem les mans per la #prevencióVIH

L’1 de desembre del 1987 es va celebrar el primer Dia Mundial de la Sida per tal de fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH).

Al llarg d’aquests anys, hem anat avançant en el propòsit de posar la sida a zero, un objectiu que encara requereix esforços perquè cada any se segueixen produint noves infeccions. Per invertir aquesta tendència des de tots els àmbits cal seguir informant i sensibilitzant sobre el VIH i les altres infeccions de transmissió sexual, tenint en compte els determinants socials, especialment aquells relacionats amb les desigualtats de gènere, mitjançant la promoció d’un entorn lliure de discriminació. I també cal impulsar l’ús de les eines preventives, potenciar la detecció precoç, l’accés al tractament i el compliment terapèutic.

En aquest sentit, el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, aprovat recentment, és un exemple de col·laboració intersectorial de tots els estaments implicats en aquesta tasca a Catalunya que engloba tots aquests objectius en els quatre eixos d’actuació següents: millorar el monitoratge i l’avaluació, i establir innovacions en la recerca; reduir la incidència i el retard del diagnòstic; millorar l’atenció integral i la qualitat de vida de les persones afectades; i promoure una resposta social constructiva fomentant la inclusió social així com fer front a l’estigmatització.

Aquest Pla ajudarà a assolir l’objectiu 90-90-90 que ONUSIDA ha fixat per a l’any 2020: que el 90% de les persones VIH+ siguin diagnosticades, que el 90% d’aquestes persones estiguin en tractament i que, d’aquestes, el 90% tinguin una càrrega viral indetectable. Tot i que facilitar l’accés a les proves de detecció i al sistema sanitari per a l’obtenció del tractament antiretroviral ens ha permès acostar-nos a aquestes xifres, la prevenció combinada del VIH, especialment en aquells col·lectius més afectats per l’epidèmia, i la instauració d’un clima favorable per implementar les actuacions no es poden donar per fets.

Dia rere dia cal treballar per mantenir les fites assolides i encarar nous reptes científics i socials. El futur sense VIH és a les nostres mans (entitats governamentals i no governamentals, món local, món científic, veïns i veïnes, etc.), mans plenes d’oportunitats que no podem deixar perdre. Fem nostre el lema d’ONUSIDA: ”Aixequem les mans per la #prevencióVIH!”. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)