Notícies i comunicats

12/12/2016

La Policia Municipal de Girona porta a terme una nova edició de la campanya "Joguina segura"

Amb motiu de la proximitat de les festes de Nadal, s'han començat les inspeccions als establiments comercials de la ciutat per controlar la seguretat dels joguets a les botigues.

La Policia Municipal de Girona ha engegat una nova edició de la campanya “Joguina segura”, que té com a objectiu controlar la seguretat de les joguines a les botigues de la ciutat. Les inspeccions als establiments específics de joguines i als anomenats “multipreu”, ja han començat i s’allargaran fins la vigília de Reis. 

La campanya tindrà en compte, principalment, que les joguines no posin en perill la seguretat i la salut dels usuaris ni de terceres persones; que compleixin la normativa, i que informin de manera adequada de l’ús i de les situacions de risc en cas d’utilitzar la joguina de forma inadequada. Amb la campanya també es vol assegurar que les joguines compleixin els requisits en matèria de seguretat per tal que es puguin comercialitzar sense riscos i que compleixin la normativa específica d’obligada aplicació en tots els països de la Unió Europea. També es controlarà la normativa d’etiquetatge i l’existència de productes alertats tant per l’Agència Catalana del Consum com per l’Institut Nacional del Consum. 

Aquesta campanya s’inicia ara, durant l’època nadalenca, ja que és quan es produeix la venda de més del 80% del total de les joguines venudes a l’any a l’Estat espanyol, i per tant es creu necessari realitzar un dispositiu específic per comprovar la seguretat en la venda de joguines. Cal remarcar la reconeguda habilitació que té la Policia Municipal per realitzar inspeccions en matèria de consum i per adoptar mesures cautelars en situacions de risc no acceptable per a la salut i la seguretat, tal com preveu l’article 323.4 del Codi de Consum.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)