Notícies i comunicats

28/12/2016

La incineradora de Campdorà avança cap a la conversió en una planta de valorització energètica

Es preveu que al 2020 s'hauran portat a termes les actuacions de reforma i millora previstes per tal d'adaptar-se a la normativa europea en matèria d'eficiència energètica.

La incineradora de Campdorà avança a bon ritme cap a la conversió en una planta de valorització energètica. D’acord amb el que exigeix la normativa europea, cal que s’optimitzin i s’actualitzin les instal·lacions per al compliment dels requisits en matèria d’eficiència energètica. Es preveu que les actuacions que s’han de fer a la planta finalitzin el 2020. 

L’execució d’aquestes actuacions es farà en dues fases. La primera inclou les actuacions considerades prioritàries i està previst que finalitzi al llarg del 2017. Les actuacions previstes en la segona fase (període 2017-2020) tindran com a objectiu adequar la planta a les noves normatives europees. 

“El nostre objectiu i compromís és posar la planta a punt per aconseguir un millor rendiment energètic de les instal·lacions, augmentant-ne la productivitat i respectant els criteris ambientals”, ha manifestat el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso. 

Un cop totes les actuacions previstes estiguin executades, es preveu que la producció de la planta es pugui triplicar i passi d’1 megawatt per hora que es genera actualment als 3 megawatts per hora. “El propòsit de totes les actuacions, tant les d’adequació d’aquesta planta com les noves fórmules i millores en la recollida dels residus a la ciutat, és que beneficiïn la ciutadania, ambientalment i econòmicament”, ha subratllat el regidor. 

Per tal d’explicar tots aquests canvis als veïns del barri, l’Ajuntament de Girona ha organitzat aquesta tarda (16 h) una visita a les instal·lacions oberta a la ciutadania per primer cop. Berloso ha explicat que aquesta iniciativa “forma part de la sèrie de mesures que impulsem des de l’Ajuntament en el marc del compromís de transparència que tenim amb la ciutadania”. Prèviament, el regidor ja ha donat a conèixer la informació als grups municipals. 

Les actuacions previstes per fases

La major de les accions previstes en el primer bloc estan executant-se o en tramitació administrativa, tot i que n’hi ha algunes que s’han acabat, com la instal·lació dels dos nous analitzadors de gasos de la planta incineradora o la fabricació del crivell vibrant. Actualment es troben en procés d’execució l’adequació de la xemeneia de la planta, que s’ha pintat i s’hi ha instal·lat un parallamps, i la substitució de les goles dels dos forns d’incineració. 

Una de les actuacions principals de la primera fase, per l’impacte visual que representarà, és el desmuntatge de part de la xemeneia que actualment està en desús i obsoleta –la planta té ara dues xemeneies, però només en funciona una. Es preveu que les obres comencin al gener i tinguin una durada de quatre mesos. Aproximadament a la meitat d’aquest període es procedirà al desmantellament de la part superior de la xemeneia. 

La resta d’actuacions previstes s’aniran executant per fases fins al desembre del 2017 i, per poder executar el gran gruix de les accions, es preveu que s’hagi d’aturar la planta tres mesos l’any vinent. Aquestes actuacions són, principalment, les següents: la substitució del refractari dels dos forns d’incineració; la modificació del fossar, el pont grua i la planta de transvasament de residus; la fabricació del rotor de la turbina; la substitució de les graelles i els extractors d’escòries dels dos forns d’incineració; l’adequació i substitució parcial dels equips de depuració de gasos; la instal·lació de les turbines VRF, i la reparació del cicle tèrmic, del sistema de protecció contra incendis i de les cintes d’escòries i estructures. 

Pel que fa a les accions més rellevants de la segona fase, cal destacar que inclouran la substitució completa del turbogenerador i de la caldera, la millora dels forns i dels edificis i l’adequació del sistema de control a tots els canvis previstos, entre altres actuacions. 

El cost previst total de les actuacions de les dues fases és de 27.355.680 euros (IVA inclòs), dels quals es preveu una subvenció del 100% per part de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. El cost previst de les actuacions de la primera fase és de 6.628.134 euros (IVA inclòs) i la resta de l’import correspondria a la segona fase. 

Actualment la planta incineradora gestiona entre 30.000 i 36.000 tones de residus anuals.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)