Notícies i comunicats

02/10/2015

Girona es converteix en una ciutat pionera en l'estudi del moviment turístic a partir de dades mòbils reals

L'estudi Smart Steps realitzat per Telefònica ha analitzat l'afluència i la procedència de turistes a la ciutat durant l'última edició de Girona, Temps de Flors.

Font: Ajuntament de Girona

Girona és ciutat pionera a l’Estat en l’anàlisi, a partir de dades mòbils reals, de l’afluència, el comportament i l’origen dels turistes a la ciutat. Concretament l’estudi, basat en l’eina Smart Steps de Telefónica, s’ha centrat en l’última edició de Girona, Temps de Flors, que es va celebrar del 9 al 17 de maig del 2015.

Smart Steps és una eina que recopila de forma anònima i agregada (no individualitzada) les dades mòbils de la xarxa de Telefónica amb l’objectiu d’entendre el comportament de grups de persones. Fent servir aquesta nova eina s’ha realitzat un estudi per al segment turístic de la ciutat de Girona durant Temps de Flors. A partir d’aquest estudi es pot conèixer la traçabilitat turística a la ciutat i així millorar en posteriors edicions les propostes i l’experiència dels milers de persones que visiten Girona en aquestes dates. En aquest sentit, l’estudi Smart Steps ha permès analitzar l’estimació d'activitat turística (ja que s’ha extret de l’anàlisi els residents a la ciutat) en una zona específica, per edat, gènere i franja temporal, i alhora ferne comparacions amb altres localitzacions.

L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha explicat que l’estudi permet “incorporar una metodologia o una eina que fins ara no teníem a l’abast però que existeix i que té un potencial molt gran” i que “dibuixa un terra molt sòlid a partir del qual podem créixer”. D’altra banda el director general de Telefónica a Catalunya, Kim Faura, ha remarcat que Girona “es una ciutat pionera en utilitzar aquesta tecnologia per estimar l’afluència de turistes”.

L’estudi Smart Steps ha estimat que el total de visites a la ciutat durant Girona, Temps de Flors, ha estat de 244.199, de les quals un 90% procedien de Catalunya, un 2% de la resta de l’Estat i un 8% d’àmbit internacional. Aquesta dada evidenciaria un increment de gairebé 45.000 visitants respecte l’any 2012, segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat en aquella edició per la Universitat de Girona per encàrrec de l’Ajuntament.

El 97% de les visites provinents de l’Estat Espanyol són de Catalunya i d’aquestes un 60% són de les comarques de Girona, un 35% de Barcelona, un 2% de Tarragona i un 1% de Lleida. Respecte la distribució per gènere i per edat és molt homogènia entre les diferents comarques. La diferència més significativa s’observa entre els visitants de les comarques de Girona i de la resta de Catalunya, ja que el perfil de visitant gironí tendeix a ser més jove.

Els visitants de la resta de províncies de l’Estat Espanyol representen un 3% del total de visites a nivell estatal i un 2% de la totalitat de les visites que ha rebut Girona, Temps de Flors. Madrid suposa el principal origen del visitant de l’Estat, amb una mitja d’edat més elevada que la del visitant català ja que un 50% de les visites es corresponen amb persones de més de 50 anys.

Finalment, a nivell internacional s’han identificat 18.881 visitants, dels quals un 82% provenen principalment de 9 països (França, Holanda, Alemanya, Bèlgica, Gran Bretanya, Itàlia, Polònia, Rússia i els EEUU). França és el país que més estrangers aporta amb un 45% del total.
 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)