Notícies i comunicats

09/10/2015

22 esportistes de la ciutat s'ha beneficiat de la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona

En el marc de la convocatòria del programa A4 de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes individuals gironins que participen en competicions esportives de nivell estatal o superior.

L’import total de les subvencions és de set mil cent cinquanta dos euros amb setanta-tres cèntims.

La Diputació de Girona va convocar uns ajuts per al suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport que desenvolupen els ajuntaments i les entitats esportives de les comarques gironines d'acord amb els següents programes:

Programa A. Suport a l'activitat físicoesportiva municipal:

A1. Suport als municipis de més de 10.000 habitants.
A2. Suport als municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants.
A3. Suport als municipis de menys de 5.000 habitants.
A4. Suport als programes municipals d'ajut als esportistes d'esports individuals que participen en competicions estatals o superiors.

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)