Notícies i comunicats

28/10/2015

L'Ajuntament de Girona rep una peça artística i el fons documental del grup teatral gironí Tripijoc

El cavall alat de l'espectacle "Aliqué" (1986), dissenyat per Kim Bover, està ubicat al Teatre Municipal.

Font: Ajuntament de Girona

L’Ajuntament de Girona ha rebut la donació del fons documental del grup teatral gironí Tripijoc i d’una peça artística creada per Kim Bover que s’ha ubicat al Teatre Municipal. El fons passarà a formar part de l’Arxiu Municipal de Girona per tal de garantir-ne la conservació i la divulgació entre els investigadors i la societat en general.

Des del consistori s’ha valorat especialment el valor cultural i cívic per a la investigació de la peça artística i del fons documental, consistent en fotografies i imatges de la trajectòria artística del grup, des del 1978 al 1995; en un recull de notícies publicades en diversos diaris, i material com guions d’espectacles, partitures o dissenys de vestuaris, entre d’altres.

La peça, que passarà a formar part del fons municipal d’art, formava part de l’escenografia de l’espectacle Aliqué (1986) i va ser dissenyada per Kim Bover. Es tracta d’un cavall alat, de 2’30 metres d’alt per 4 metres d’ample i 3’5 metres de llarg, fet amb perfils de canya de bambú conformats en calent i relligats amb lligadures de cànem. Es podrà contemplar a la zona del vestíbul del primer pis del Teatre Municipal.

La donació del material, feta per Ramon Bover, Pere Madrenys, Joaquim Bover i Eusebi Bosch, administradors del grup Tripijoc, suposa la cessió gratuïta dels drets d’explotació del fons i el traspàs de la seva titularitat a l’Ajuntament de Girona, que en passarà a ser el propietari. El consistori es compromet a posar l’obra i el fons documental a disposició dels investigadors i del públic en general i a mantenir-lo en condicions de seguretat i conservació, així com a digitalitzar el fons documental. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)