Notícies i comunicats

25/10/2018

Acord entre el govern i el PSC per a l'aprovació de les ordenances fiscals per al 2019

S'hi incorporarà una "tarifa plana" perquè els ciutadans de Girona puguin prorratejar el pagament dels tributs periòdics en deu mesos.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Girona i el grup municipal del PSC han tancat un acord per aprovar les ordenances fiscals per al 2019, amb l’objectiu de garantir l’aplicació de mesures fiscals que repercutiran favorablement en la ciutadania de Girona i que afavoriran també el benestar social i el desenvolupament econòmic.

L’acord consisteix en ampliar les propostes d’ordenances que havia presentat el govern de CiU amb les propostes que havia fet el PSC. Com a punt principal, destaca la creació d’una nova “tarifa plana” pensada perquè les persones contribuents puguin prorratejar el pagament dels tributs periòdics, com l’IBI, l’IAE, el gual o les taxes de tinença d’animals, vehicles o cementiris. S’oferirà als veïns i veïnes la possibilitat de pagar de manera fraccionada en 3, 5 o 10 mensualitats al llarg de l’any aquests impostos i taxes, sempre que ho demanin prèviament a l’Ajuntament de Girona. Un cop s’aprovi aquest canvi, la ciutadania que ho vulgui ja ho podran demanar, però no es podrà començar a aplicar fins al pagament d’impostos del 2020, ja que les sol·licituds s’hauran de presentar abans del mes de novembre de l’any anterior al qual han de tenir efecte.

També s’ha acordat l’augment del 25% al 50% en la subvenció de l’IBI per a les persones propietàries que cedeixin un habitatge per a la borsa de lloguer social i s’incrementarà del 15% al 25% la bonificació de la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria. Altres mesures seran aplicar una bonificació del 50% de la taxa d’escombraries a les persones emprenedores durant els dos primers anys d’inici d’activitat econòmica, o incrementar la bonificació de l’IAE a les empreses que contractin personal a través del Servei Municipal d’Ocupació. A més d’altres iniciatives, també s’ha acordat augmentar la informació pública de totes les bonificacions i exempcions incloses dins les ordenances fiscals.

La tinenta d’alcaldia d’Hisenda i Règim Interior de l’Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, ha destacat l’acord per tirar endavant aquestes ordenances: “vull agrair la predisposició que ha demostrat el Partit dels Socialistes de Catalunya, no només per aprovar unes ordenances eminentment socials, sinó també de millorar-les en alguns aspectes que repercutiran directament en la ciutadania”.

El Ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals serà demà, divendres 26 d’octubre, a les 16.30 h. 

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)