Projecte Ferroviari

Projecte de reposició

Les obres d'urbanització i reposició del carrer JM Gironella van començar el 18 de febrer i es preveu una durada de 7 mesos aproximadament. Aquests treballs aniran en paral.lel a l'execució de les dues noves rampes de l'estació i dels treballs posteriors de reposició de la plça Europa.

  

Projecte de la Línia d'Alta Velocitat (LAV)

Integrat al projecte de línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa - Barcelona – Frontera francesa, el projecte del TAV al seu pas per Girona planteja l'última gran transformació de la part més cèntrica de la ciutat ja que es vincula al soterrament de la línia de tren convencional que actualment passa pel viaducte que ha caracteritzat la imatge urbana de la ciutat durant les últimes dècades.

Imatge de la totalitat del municipi amb el traçat (pdf - 2,8 Mb)

La incorporació d'aquest soterrament al projecte determina que aquest consti de dues grans fases:

 • La primera fase la identifiquem amb el projecte que defineix al pas del Tren d'Alta Velocitat (TAV) resultat d'una gran infraestructura que aquests darrers anys s'ha anat desenvolupant per tot el territori estatal.
 • La segona fase, en canvi, discorre íntegrament dins del municipi de Girona. És justament en aquest cas, amb el soterrament de la línia convencional, que la modificació de cotes i rasants dels carrers actuals és més significativa i per tant la incidència en la transformació de la ciutat és més important.

En qualsevol cas, on la reordenació urbana es farà més palesa, serà a la zona del parc Central on s'integrarà la nova estació. L'estació es planteja com un intercanviador entre les dues línies de tren, el cotxe (mitjançant un aparcament) i l'estació d'autobusos, que passarà a ser soterrada.

Tot i que des de la perspectiva de la ciutat el projecte es desenvolupa en aquests tres grans blocs, per facilitar la redacció del projectes i les fases d'obra a causa de la seva complexitat, ADIF ha determinat que el projecte ferroviari es divideixi de la següent manera:

TAV (Tren d'Alta Velocitat)

 1. Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera francesa. Tram: Riudellots – c/ Joan Torró.
   
 2. Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera francesa. Tram: c/ Joan Torró – Rotonda Mas Gri.
   
 3. Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona FASE 1 (tram en tuneladora).
   
 4. Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera francesa. Tram: Sarrià de Ter-Sant Julià de Ramis.

Línia convencional

 1. Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera francesa. Tram: Túnels urbans i estació de Girona FASE 2 (tram en tuneladora).
   
 2. Projecte de construcció de la línia d'alta velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – Frontera francesa. Tram: túnels urbans i estació de Girona FASE 3 (tram entre pantalles).

 

Fase 1: TAV

El traçat del TAV de sud a nord és paral·lel al de la línia actual del tren convencional. S'enterra paulatinament a l'estació d'abastaments primer en talús i posteriorment entre pantalles de formigó conformant una rasa. No és fins al pas inferior a la variant que hi ha entre la sortida de l'AP7-Girona Sud i Quart que se soterra en la seva totalitat.

En aquest punt, la confluència amb el riu Güell obliga a realitzar un endegament del mateix que alhora que facilita les tasques d'execució, evita problemes d'inundabilitat a la zona i a la pròpia infraestructura ferroviària refent l'aspecte d'aquesta zona de la ciutat.

El pou d'atac per on entrarà la tuneladora se situa una mica més al nord, passada la rotonda de Mas Gri, quan el traçat ja ha agafat la profunditat necessària perquè això sigui possible.

La secció del túnel en tot el traçat realitzat amb tuneladora serà de 12m de diàmetre exterior i 10.95m de diàmetre interior i constarà de dues vies i unes passeres de 1.20m a cada lateral per garantir el manteniment i l'evacuació en cas necessari.

La tuneladora creuarà la ciutat fins a la zona del Puig d'en Roca, sota la zona esportiva municipal de Fontajau, on s'instal·larà un segon pou d’atac que permetrà l'extracció de la tuneladora i l'accés mitjançant un vial de servei, per als treballs amb mètodes convencionals al túnel del tram més al nord.

Secció del túnel (pdf - 0,7 Mb)

Paral·lelament al pou d'atac, se situaran les sortides d'emergència cada 500 m aproximadament que permetran l'evacuació de persones i l'entrada d'aire exterior cap al túnel.

 

L'estació

Al centre del traçat urbà, situada sobre l'actual estació d'autobusos, s'hi executarà l'estació. Serà una gran caixa soterrada de diversos pisos de profunditat on s'hi desenvoluparà un programa funcional que permetrà la intermodalitat entre el tren, el cotxe i l'autobús. D'aquesta manera, l'estació actual d'autobusos desapareixerà per donar pas a una altra que serà soterrada i amb més capacitat d’andanes que l'actual.

El vestíbul en planta baixa, o l'edifici de l'estació pròpiament dit, serà objecte d'un concurs d'arquitectura que es realitzarà coordinadament entre l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i ADIF.

L'afectació de la construcció de l'estació suposa un àmbit molt més gran en subsòl que en superfície, tal i com determinen les necessitats funcionals i estructurals. És per aquest motiu que per a la seva execució s'utilitza el sistema que permet la convivència més harmònica possible amb les modificacions de circulació, etc. Així, un cop realitzades les pantalles es realitza la llosa superior i es va buidant de terra el forat des de baix fins assolir una gran caixa buida i coberta.

Pel que respecta a l'estació actual d'autobusos, durant bona part del procés de les obres quedarà anul·lada i se substituirà per una estació provisional a l'espera de l'entrada en funcionament de l'estació definitiva.

El propi procés constructiu en fases del projecte ferroviari comporta l'estructuració de l'estació en dues crugies diferenciades amb unes comunicacions verticals que les uneixen i que incorporen les corresponents sortides d'emergència per a cada una de les necessitats.

Secció de l'estació (pdf - 0,4 Mb)

CRUGIA TAV. Integra les andanes del tren TAV en planta -3, un aparcament d'unes 500 places aproximadament en planta -2 i l'estació d'autobusos soterrada en planta -1.

CRUGIA LÍNIA CONVENCIONAL. Integra les andanes del tren en planta -3, i 3 plantes d'aparcament d'unes 120 places cada una.

Esquema de l'estació (plantes) (pdf - 0,4 Mb)

 

Fase 2: línia convencional

El traçat del tren de línia convencional s'executarà un cop finalitzades les obres del TAV. La reordenació urbana que comportarà serà igual o major que amb els projectes anteriors.

La proximitat al túnel del TAV en el tram al sud de l'estació obliga a optar pel mètode de pantalles i es desenvolupa en un primer projecte, el traçat del qual passa pràcticament per la mateixa vertical que l'actual viaducte. Comença a soterrar-se una mica més al sud que la rotonda Mas Gri i segueix en trinxera fins que se soterra totalment. La resta de tram soterrat fins a l'estació també es realitza entre pantalles i amb una llosa superior de tancament.

Secció del tram entre pantalles (pdf - 0,7 Mb)

La voluntat de mantenir l'explotació del tren de línia convencional existent mitjançant desviaments provisionals fa que es contempli un enderroc total o parcial del talús i viaducte en tot aquest àmbit així com davant de l'actual estació.

Un segon tram del soterrament de línia convencional és el que es desenvolupa des de l'estació fins al nord, a la sortida a Pont Major. Aquest tram es realitza amb tuneladora i és objecte d'un projecte redactat de forma independent a l'anterior. Tal i com passa amb el primer tram, la traça proposada pràcticament segueix la projecció del viaducte, però en aquest segon, el projecte ferroviari no preveu la necessitat d’enderrocar-lo.

Com a la línia del TAV, en tot el tram soterrat se situen les sortides d'emergència cada 500 m aproximadament que s'aniran adaptant segons l'ordenació urbana de l’àmbit que afectin en superfície, principalment en viaris i zones verdes. 

Projecte de soterrament del tren convencional (pdf - 263 Mb)

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà del projecte ferroviari
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia
  Regidoria del Projecte Ferroviari

 • Adreça:

  Pl. d'Europa, 2. Local 6
  17005 - GIRONA

 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h.
  Dimarts de 17 a 21 h.

 • Telèfon:

  972 230 641
  972 419 000 - Centraleta de l'Ajuntament

 • Web:
 • A/e:
 • Bústia d'avisos i suggeriments:
 • OIAC Sant Narcís (Registre d'Entrada):

  L'Ajuntament més a prop, al Centre Cívic Sant Narcís
  De Setembre a Juny:
  Dimarts / Dijous / Divendres de 9 - 14h
  Dilluns / Dimecres de 16 - 18h

  Juliol:
  Divendres de 9-14h

  L'Agost i Nadal és tancat.

 • Punt d'Informació i Atenció al Ciutadà (PIAC) d'Adif:

  Servei d'Adif que informa sobre la construcció de les noves línies d’alta velocitat.
  Baixada de la Sagrera, 2 - 08027 Barcelona
  De 9 a 14 h i de 16 a 19 h
  Sra. Elena Pelliser
  piac.gir@adif.es
  933 510 821

Veure en el plànol: