Projecte Ferroviari

Mapa de sorolls

A la ciutat de Girona hi conviuen multitud de persones i activitats. Aquestes, que donen vida a la ciutat, generen sons i sorolls. La principal font de soroll a Girona, amb diferència, és el trànsit, que de tant generalitzat s’ha convertit en un soroll ambiental de base. Altres fonts de soroll de caràcter més puntual són les obres a la via pública, i les activitats comercials, d’oci, i algunes poques d’industrials.

El mapa de sorolls realitzat l’any 2005 permet conèixer el soroll ambiental causat pel trànsit de vehicles de carretera i el transport ferroviari.