Règim interior

Secretaria General

La Secretaria General és l’encarregada d’organitzar el Ple de la corporació, la Junta de Govern Local i les signatures de l’alcalde així com tots els afers relacionats amb els regidors.

La secretària de l'Ajuntament de Girona és la senyora Glòria Gou Clavera i el vicesecretari és el senyor Lluís Pau Gratacos. Les seves funcions són les d'assessor legalment a l'Alcaldia, la corporació i les diferents comissions així com la de donar fe de la legalitat de les actuacions que porta a terme l'Ajuntament mitjanament l'expedició de certificats.

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Hisenda i Gestió Municipal
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: