Serveis a les persones

Àrea de Serveis a les Persones

La gent gran, la infància i la joventut són alguns dels col·lectius als quals s’adreça l’activitat de l’Àrea de Serveis a les Persones. I ho realitza actuant des d’àmbits crucials per a l’emancipació i el desenvolupament personal com són: l’educació, l’esport i els serveis socials. L’Àrea compta amb les regidories d’Educació i Esports, Serveis Socials i Joventut.

Competències

Són responsabilitat de l’Àrea de Serveis a les Persones: els serveis socials, l'atenció primària, la cohesió social, la solidaritat i cooperació, la violència domèstica, la igualtat de gènere, la promoció de la salut, la gent gran, l'Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, el Centre Jove de Salut, el Consorci la Sopa, la immigració, el servei d'educació, la Caseta de la Devesa, els centres cívics, l'associacionisme, la joventut, el Servei Municipal d'Esports i l'Oficina Municipal d'Habitatge (a través de les ajudes a l'habitatge).

Responsables polítics

Els tinents d'alcalde i regidors delegats responsables de les àrees i regidories seran nomenats en el moment d'aprovació del nou cartipàs.

Àrea de Serveis a les Persones
Veure en el plànol: