Logotip del Consell Municipal de Solidaritat i cooperació

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona és un òrgan de participació ciutadana que té com a objectiu principal facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats directament o indirecta amb la cooperació i la solidaritat internacional, així com estendre aquests valors entre la ciutadania de Girona.

A partir d'aquest objectiu orienta el seu funcionament a:

  1. Establir els criteris i les prioritats que han de regir els plans d´actuació que en matèria de cooperació realitzi l'Ajuntament de Girona.
  2. Analitzar i establir les condicions, els tràmits administratius, les convocatòries públiques i les adjudicacions de fons de cooperació, per tal de garantir-ne la transparència i la qualitat.
  3. Avaluar aquelles iniciatives i projectes en matèria de cooperació que sol·licitin el suport institucional per al seu desenvolupament.
  4. Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d´informació i de sensibilització de la població que es considerin prioritàries en matèria de cooperació internacional.
  5. Coordinar accions de caire ciutadà en col·laboració amb altres institucions, entitats i/o col·lectius a fi d'optimitzar els recursos humans, pressupostaris i materials i assolir el màxim ressò.
  6. Col·laborar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en l'aplicació de recursos per a projectes i comptar amb el seu assessorament en l'avaluació i el seguiment de determinades iniciatives.

Qui en forma part?

El consell està integrat per representants municipals i per les ONG locals. Així, en la seva configuració es garanteix la presència dels diferents grups polítics que conformen el consistori municipal i del teixit associatiu de la ciutat amb representants de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines.

Actes del consell

Notícies

Taula rodona: Refugiats, per què?
17/03/2017  |  Dilluns 20 de març a les 18.30 a la Biblioteca Carles Rahola
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona se suma a la campanya Casa Nostra Casa Vostra
15/02/2017  |  La ciutat de Girona al llarg dels anys ha demostrat el seu compromís amb les persones refugiades i el seu treball de suport.
Servei de Solidaritat i Cooperació
Veure en el plànol:

Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona

Ja podeu consultar la resolució de la convocatòria 2019

És objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a projectes en matèria de cooperació al desenvolupament en els municipis agermanats de la ciutat de Girona, i adreçades a entitats sense afany de lucre de la ciutat de Girona.

Més informació