Sostenibilitat

Jardins i espais naturals

Girona és una ciutat privilegiada pel que fa al patrimoni natural. Tenim rius que penetren dins la trama urbana; boscos mediterranis i de ribera, massissos muntanyosos com les Gavarres, camps, hortes i conreus i, en general, un paisatge natural que ha sabut entrelligar el creixement urbà amb la preservació de l'entorn natural.

A través dels següents enllaços podreu conèixer amb major detall la gestió que duu a terme l'Ajuntament a les àrees boscoses, als rius, als conreus i hortes, i alhora descobrir la gran diversitat de paisatges, fauna, flora i ecosistemes que tenim a la nostra ciutat. A més, el web ens facilita les eines per passejar per aquests i altres paratges a través dels itineraris, de l'Anella Verda i de les activitats que es fan en el nostre medi natural.

També podreu saber el funcionament dels més de 150 horts municipals de lloguer que tenim a les Hortes de Santa Eugènia, la sol·licitud d'ajudes per a la neteja de boscos privats, el manteniment que duem a terme dels espais naturals, els convenis de custòdia per afavorir els conreus i el paisatge, les accions que es prioritzen per a la lluita contra els incendis i afavorir el mosaic agroforestal, les tasques per afavorir la biodiversitat urbana com és el Projecte Orenetes i totes les campanyes i activitats de sensibilització i educació ambiental.

Incidències

Avís informatiu sobre la xinxa de la malva (Pyrrhocoris apterus)

L'Ajuntament us informa que la xinxa de la malva no es considera una plaga i no causa danys a les persones ni a la vegetació.

Tractament fitosanitari contra les males herbes a Pedret

Els dies 16 i 17 de novembre, de 7 a 10 h.

Tractament fitosanitari per al control d'artròpodes i fongs al parc de la Devesa

Durant els dies 19, 20, 23 i 24 de novembre de 2015, de 23 h a 5 h del matí. 

Sostenibilitat
Veure en el plànol: