Sostenibilitat

Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona (SISGi)

L’Ajuntament de Girona, en el ple de 9 de novembre de 2004, va adquirir el compromís d’elaborar, amb la participació del Consell Municipal de Sostenibilitat, el Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona com a instrument per a avaluar la realitat del municipi des del punt de vista de la sostenibilitat i comprendre com evoluciona en el temps.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona parteix dels indicadors comuns amb la resta de municipis que com Girona pertanyen a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, i els desenvolupats per la Diputació de Girona. S’ha tingut en compte però les característiques pròpies de la ciutat de Girona i els objectius del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat: Dibuixem un camí. També que el conjunt d’indicadors siguin fàcilment mesurables, pràctics i comprensibles.

El Sistema d’Indicadors de Sostenibilitat de Girona és un instrument bàsic en l’avaluació continuada del procés d’Agenda 21 Local de Girona, per vigilar l’efectivitat de les accions del Pla d’Acció Local cap a la Sostenibilitat i informar a la ciutadania dels resultats obtinguts.

Podeu consultar-ho de manera visual en l'avaluació semafòrica de la sostenibilitat feta pel Consell Municipal de Sostenibilitat. Aquesta avaluació es fa a través del Sistema d'Indicadors de Sostenibilitat de Girona.

Podeu consultar íntegrament tots els indicadors a través de les següents taules:

ENERGIA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum energètic residencial per habitant 4.480,3 kWh/habitant 2012
Pes del consum energètic industrial 17,8 2012
Emissions de CO2 per habitant 3,7 tCO2 habitant 2013
Consum municipal 280 kWh/habitant 2013
  0,1 tCO2 /habitant 2013
Producció municipal (equipaments) 1 2013

RESIDUS
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Taxa de recollida selectiva 35,5 % 2013
Intensitat en la generació de residus municipals 1,06 Kg/habitant - dia 2013
Utilització de les deixalleries municipals 0,27 Ús habitant - any 2013

AIGUA
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Consum d'aigua 149,4 l/habitant - dia 2013
Consum domèstic 132,2 l/habitant - dia 2013
Consum municipal 7,4 l/habitant - dia 2013
Taxa incontrolats xarxa d'aigua 16,7 % 2013
Qualitat de les aigües de consum 100 % 2013
Qualitat de les aigües de fonts 41,7 % 2013
Taxa de compliment del cabal del Ter 44 % 2013

QUALITAT AMBIENTAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Índex Català de Qualitat de l'Aire 74,3   2013
Taxa de dies amb qualitat de l'aire millorable 4 2013
Taxa de població en zones <65dBa (diürn) 37 % 2011
Taxa de població en zones <55dBa (nocturn) 41 % 2013
Taxa de dies amb radiació < 10 V/m 100 % 2013

VERD URBÀ I MEDI NATURAL
INDICADOR VALOR UNITAT MESURA ANY
Espais verds per habitant 10 m2/habitant 2013
Espais verds respecte sòl urbà 8,1 % 2013
Habitants per arbre 34,2 Habitants 2013
Superfície cremada 1,2 Ha 2013
Itineraris natura senyalitzats 25,9 Km 2013
Parcel·les d'horta pública  303 Parcel·les 2013
Acords de custòdia 30,3 Ha 2013
Sostenibilitat
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 496 - Serveis funeraris
  972 419 037 - Control d’animals
  972 010 252 - Control de plagues 
  972 010 224 - Paisatge (parcs, jardins i medi natural)
  972 419 017 - Residus i neteja viària
  972 419 035 - Energia i cicle de l’aigua
  972 010 253 - Qualitat ambiental

 • Web:
 • Avisos i suggeriments:

  Per avisos i suggeriments podeu utilitzar la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament de Girona.

Veure en el plànol: