Serveis Socials

Servei de Participació

Des de l'Ajuntament es dóna suport a les entitats de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d'Entitats amb l’objectiu de desenvolupar, enfortir i consolidar l’associacionisme a la ciutat. Aquest suport es materialitza a través de la cessió de recursos per a la realització de les activitats que les entitats organitzen i que són obertes a la participació de la ciutadania en general.

Amb l’objectiu de donar suport al teixit associatiu de la ciutat, hem adquirit dos equips de so, un petit envelat, un servei de creació de pàgines web, material informàtic, un equip de llums i una furgoneta. Així mateix, si una entitat necessita realitzar qualsevol consulta pot adreçar-se al Servei de Participació, encarregat de portar a terme l'assessorament en matèria d'associacionisme. També posem a la vostra disposició el Reglament regulador de les institucions de la participança i la gestió de conflictes per facilitar-vos la participació en la vida pública de la ciutat.

Notícies

El procés participatiu del Pla especial de la Devesa començarà el 29 de gener
15/01/2015  |  La sessió inicial, oberta a tota la ciutadania, es farà al Saló de Descans del Teatre Municipal a les 19 h.
Servei de Participació
Veure en el plànol:

Regidories de barri

Aquest servei s’ha posat en marxa durant aquesta legislatura amb l’objectiu d’apropar l’Ajuntament a la ciutadania a través de les regidores i regidors de barri.

La creació de la secretaria de les Regidories de Barri millora el control i el tractament de la informació obtinguda per les regidores i regidors de barri de les reunions i les entrevistes que realitzen amb entitats i col·lectius de la ciutat sobre les diferents incidències i peticions de cada barri. 

Així, s’estableix un sistema de seguiment de les incidències i peticions al servei de les regidores i regidors de barri, que permet tramitar-les a través dels diferents canals existents a l’Ajuntament per tal que les resolguin les àrees competents i que facilita el retorn als veïns i veïnes de la resolució efectiva de la seva sol·licitud. 

Més informació