Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA)

L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l'adolescència en situació de risc o de desemparament i a les seves famílies. Aquest servei es presta des d’un equip multiprofessional i amb funcionament interdisciplinar format per professionals de la psicologia, el treball social, la pedagogia i l’educació social.


Objectiu:

Aquest servei té com a objectius la prevenció, el diagnòstic i el seguiment dels infants en risc de desemparament o en situació de desemparament i de llurs famílies.


Funcions:

 1. Assessorar i col·laborar amb els Serveis Bàsics d’Atenció Social sobre temes relacionats amb infància en risc social.
 2. Col·laborar i participar en el disseny de programes preventius comunitaris amb els Serveis Socials Bàsics i altres agents del sistema en actuacions preventives en situacions de risc i de desemparament.
 3. Col·laborar amb la resta d’agents del sistema amb l’objectiu de millorar la coordinació de les actuacions de tots els implicats en un mateix cas.
 4. Elaborar un estudi diagnòstic dels casos derivats pels Serveis Socials Bàsics, DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància) o d’altres agents de la xarxa especialitzada.
 5. Fer el seguiment dels casos amb mesura administrativa o expedient de risc.
Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc (EAIA)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania
  Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge

 • Adreça:

  C. Banyoles, 17
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 206 900

 • A/e:
Veure en el plànol:

Infància Respon