Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)

Des del SAGGID es gestionen els serveis d’atenció domiciliària de la ciutat i s’atenen totes les persones que estan reconegudes com a dependents. Inclou els serveis:


a) Serveis d’Atenció a Domicili (SAD)

Els serveis d’atenció a domicili s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Cal adreçar-se al servei bàsic d’atenció social de referència perquè es pugui valorar quin és el servei més adequat a les necessitats de cada persona: servei d’atenció personal, servei de cura de la llar, servei de teleassistència, àpats a domicili i assessorament i préstecs d’ajuts tècnics.


b) Servei d’Atenció a les Persones amb Dependència

Un equip format per professionals del treball social coneix i valora les situacions de les persones que han estat reconegudes com a dependents segons el que estableix la Llei de la dependència i estableix i fa seguiment del Pla Individual d’Atenció adequat per a cada persona.  


MÉS INFORMACIÓ A:

Subvenció per a programes i activitats adreçats a la persones grans

Convocatòria 2019
Presentació de sol·licituds de l'11 d'octubre al 4 de novembre de 2019

L'Ajuntament de Girona atorga subvencions destinades a fomentar, promocionar i donar suport a la participació de la gent gran en programes d'activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris de la ciutat de Girona. També a donar suport a aquelles associacions i/o entitats que fomenten activitats adreçades a la gent gran dels diferents barris de la ciutat de Girona i les organitzen.

Més informació

Servei municipal de Teleassistència

Servei d'Atenció a la Gent Gran i Persones Dependents (SAGGID)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania
  Regidoria delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfons:

  Atenció a la gent gran i la dependència
  972 227 814

  Consell Municipal de la Gent Gran
  972 419 404 
  972 227 814

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Veure en el plànol: